Krakowski Rocznik Archiwalny

Zasady przygotowania tekstu:

Redakcja Krakowskiego Rocznika Archiwalnego przykłada ogromną wagę do jak najlepszego opracowania redakcyjnego publikowanych tekstów. Wierzymy, że autorzy publikacji prezentują rezultaty swojej pracy w sposób rzetelny, zamieszczając informacje o wszystkich osobach, które przyczyniły się do powstania tekstu.
W związku z tym autorzy zamieszczający teksty w Roczniku będą proszeni o podpisanie oświadczenia, dotyczącego ewentualnych współpracowników.
(szczegóły zob. strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Zasady zredagowania tekstu:

Wymogi techniczne ...>>>

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrócenia autorowi tekstu opracowanego bez uwzględnienia poniższych zasad, z prośbą o jego uzupełnienie i przeredagowanie. Redakcja zastrzega sobie także prawo wprowadzania do tekstów zmian formalnych, uwzględniających zasady edytorskie i umożliwiających ujednolicenie zapisów w publikowanych tekstach.

©Archiwum Narodowe w Krakowie