Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakow Archives Annual

Krakowski Rocznik Archiwalny Volume 28

Chief editor: Kamila Follprecht
Scientific secretary: Aldona Warzecha
Published: 2022

Contents:

 1. 90th birthday of Dr Janina Stoksik (Krystyna Jelonek-Litewka), DOI 10.4467/12332135KRA.22.001.16841
 2. List of archival collections (and parts of collections) organised by Dr Janina Stoksik (by Krystyna Jelonek-Litewka), DOI 10.4467/12332135KRA.22.002.16842
 3. List of publications by Dr Janina Stoksik (by Krystyna Jelonek-Litewka), DOI 10.4467/12332135KRA.22.003.16843
 4. Marcin A. Klemenski, The Duchy of Siewierz during the reign of Bolko II the Small, the Duke of Świdnica and Jawor, in the years 1359–1368, DOI 10.4467/12332135KRA.22.004.16844
 5. Krystyna Jelonek-Litewka, Dating the origin of Jan Długosz’s Liber beneficiorum based on watermarks, DOI 10.4467/12332135KRA.22.005.16845
 6. Radosław Skrycki, Johann Baptist Homann – a forgotten cartographer, DOI 10.4467/12332135KRA.22.006.16846
 7. Ewa Danowska, Cartographic interests of Tadeusz Czacki, DOI 10.4467/12332135KRA.22.007.16847
 8. Kamila Follprecht, Jan Drachny, “artist of construction art”, Building Inspector (1802–1816) and Municipal Constructor of the Free Town of Krakow (1816–1822), DOI 10.4467/12332135KRA.22.008.16848
 9. Beata Konopska, Maps outside social thinking. A few thoughts after an inquiry in the cartographic collection of the National Archives in Krakow, DOI 10.4467/12332135KRA.22.009.16849
 10. Adam Kamiński on the shorthand of the oldest Krakow land register (1374–1385) (Wiesław Filipczyk), DOI 10.4467/12332135KRA.22.010.16850
 11. Zbigniew Dyrdoń, Cordon sanitaire maps in the Zolkiew (1801) and Przemysl administrative areas (1831) due to the plague and cholera epidemic from the Antoni Schneider collection, DOI 10.4467/12332135KRA.22.011.16851
 12. Wojciech Krawczuk, Military threads in the history of the Turzonowski folwark by the River Prądnik during the early modern period, DOI 10.4467/12332135KRA.22.012.16852
 13. Two editions of Bronisław Piłsudski’s “Dziennik”: Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1885 (Diary 1882–1885), by Jolanta Żyndul, pp. 588, Warszawa 2021, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA as well as Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1886 (Diary 1882–1886), introduction and afterwards by Witold Kowalski, pp. 841,
  Kraków 2021, Wydawnictwo ARCANA (Karolina Zięba), DOI 10.4467/12332135KRA.22.013.16853
 14. Eugeniusz Jelonek, Wspomnienia o pociągu pancernym Smok: wojna polsko-ukraińska 1919 (Memoires regarding the Smok armoured train: Polish-Ukrainian War 1919), published by Krystyna Jelonek-Litewka and Aleksander Litewka in cooperation with Tomasz Wroński, pp. 127 + phot., Kraków 2021, Archiwum Narodowe w Krakowie (Tomasz Dudek), DOI 10.4467/12332135KRA.22.014.16854
 15. Popularization of the resources of the National Archives in Krakow in the 4th quarter of 2021 and the first half of 2022 (Lilianna Pochwalska), DOI 10.4467/12332135KRA.22.015.16855
 16. Popularization activities in the Bochnia Branch of the National Archives in Krakow in 2022 (Agnieszka Gicala), DOI 10.4467/12332135KRA.22.016.16856
 17. Educational-popularization activities in the Nowy Sącz Branch of the National Archives in Krakow. Report for 2021 and three quarters of 2022 (Agnieszka Filipek), DOI 10.4467/12332135KRA.22.017.16857
 18. Seminar “Saint Lucia dispels the darkness. 40th anniversary of martial law” (Iwona Fischer), DOI 10.4467/12332135KRA.22.018.16858
 19. Participation of the National Archives in Krakow in the Coding da Vinci Ost3 2022 hackathon (Anna Sokół, Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.22.019.16859

90th birthday of Dr Janina Stoksik

Krystyna Jelonek-Litewka

List of archival collections (and parts of collections) organised by Dr Janina Stoksik

Krystyna Jelonek-Litewka

List of publications by Dr Janina Stoksik

Krystyna Jelonek-Litewka
Papers

The Duchy of Siewierz during the reign of Bolko II the Small, the Duke of Świdnica and Jawor, in the years 1359–1368

Marcin A. Klemenski
Papers

Dating the origin of Jan Długosz’s Liber beneficiorum based on watermarks

Krystyna Jelonek-Litewka
Papers

Johann Baptist Homann – a forgotten cartographer

Radosław Skrycki
Papers

Cartographic interests of Tadeusz Czacki

Ewa Danowska
Papers

Jan Drachny, “artist of construction art”, Building Inspector (1802–1816) and Municipal Constructor of the Free Town of Krakow (1816–1822)

Kamila Follprecht
Papers

Maps outside social thinking. A few thoughts after an inquiry in the cartographic collection of the National Archives in Krakow

Beata Konopska
Source materials

Adam Kamiński on the shorthand of the oldest Krakow land register (1374–1385)

Wiesław Filipczyk
Archival science issues

Cordon sanitaire maps in the Zolkiew (1801) and Przemysl administrative areas (1831) due to the plague and cholera epidemic from the Antoni Schneider collection

Zbigniew Dyrdoń
Miscellanea

Military threads in the history of the Turzonowski folwark by the River Prądnik during the early modern period

Wojciech Krawczuk
Reviews and discussion

Two editions of Bronisław Piłsudski’s “Dziennik”: Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1885 (Diary 1882–1885), by Jolanta Żyndul, pp. 588, Warszawa 2021, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA as well as Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1886 (Diary 1882–1886), introduction and afterwards by Witold Kowalski, pp. 841, Kraków 2021, Wydawnictwo ARCANA

Karolina Zięba
Reviews and discussion

Eugeniusz Jelonek, Wspomnienia o pociągu pancernym Smok: wojna polsko-ukraińska 1919 (Memoires regarding the Smok armoured train: Polish- -Ukrainian War 1919), published by Krystyna Jelonek-Litewka and Aleksander Litewka in cooperation with Tomasz Wroński, pp. 127 + phot., Kraków 2021, Archiwum Narodowe w Krakowie

Tomasz Dudek
Chronicle

Popularization of the resources of the National Archives in Krakow in the 4th quarter of 2021 and the first half of 2022

Lilianna Pochwalska
Chronicle

Popularization activities in the Bochnia Branch of the National Archives in Krakow in 2022

Agnieszka Gicala
Chronicle

Educational-popularization activities in the Nowy Sącz Branch of the National Archives in Krakow. Report for 2021 and three quarters of 2022

Agnieszka Filipek
Chronicle

Seminar “Saint Lucia dispels the darkness. 40th anniversary of martial law”

Iwona Fischer
Chronicle

Participation of the National Archives in Krakow in the Coding da Vinci Ost3 2022 hackathon

Anna Sokół, Aldona Warzecha