Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 28

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Aldona Warzecha
Rok wydania: 2022

Spis treści:

 1. Jubileusz 90 lat życia dr Janiny Stoksik (Krystyna Jelonek-Litewka), DOI 10.4467/12332135KRA.22.001.16841
 2. Wykaz zespołów archiwalnych (i części zespołów) porządkowanych i opracowanych przez dr Janinę Stoksik (oprac. Krystyna Jelonek-Litewka), DOI 10.4467/12332135KRA.22.002.16842
 3. Wykaz publikacji dr Janiny Stoksik (oprac. Krystyna Jelonek-Litewka), DOI 10.4467/12332135KRA.22.003.16843
 4. Marcin A. Klemenski, Księstwo siewierskie za rządów księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego w latach 1359–1368, DOI 10.4467/12332135KRA.22.004.16844
 5. Krystyna Jelonek-Litewka, Czas powstania rękopisu Liber beneficiorum Jana Długosza na podstawie znaków wodnych, DOI 10.4467/12332135KRA.22.005.16845
 6. Radosław Skrycki, Johann Baptista Homann – kartograf zapomniany, DOI 10.4467/12332135KRA.22.006.16846
 7. Ewa Danowska, Kartograficzne zainteresowania Tadeusza Czackiego, DOI 10.4467/12332135KRA.22.007.16847
 8. Kamila Follprecht, Jan Drachny, „artysta sztuki budowniczej”, Inspektor Budownictwa (1802–1816) i Budowniczy Miejski Wolnego Miasta Krakowa (1816–1822), DOI 10.4467/12332135KRA.22.008.16848
 9. Beata Konopska, Mapy spoza schematu myślenia społecznego. Kilka refleksji po kwerendzie w zbiorach kartograficznych Archiwum Narodowego w Krakowie, DOI 10.4467/12332135KRA.22.009.16849
 10. Adam Kamiński o brachygrafii najstarszej księgi ziemskiej krakowskiej (1374–1385) (Wiesław Filipczyk), DOI 10.4467/12332135KRA.22.010.16850
 11. Zbigniew Dyrdoń, Mapy kordonu sanitarnego w obwodzie żółkiewskim (1801) i obwodzie przemyskim (1831) w związku z zarazą i epidemią cholery z zespołu Teki Antoniego Schneidra, DOI 10.4467/12332135KRA.22.011.16851
 12. Wojciech Krawczuk, Militarne wątki w dziejach folwarku Turzonowskiego nad Prądnikiem w epoce nowożytnej, DOI 10.4467/12332135KRA.22.012.16852
 13. Dwie edycje „Dziennika” Bronisława Piłsudskiego: Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1885, opracowanie Jolanta Żyndul, ss. 588, Warszawa 2021, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1886, wprowadzenie i posłowie Witold Kowalski, ss. 841, Kraków 2021, Wydawnictwo ARCANA (Karolina Zięba), DOI 10.4467/12332135KRA.22.013.16853
 14. Eugeniusz Jelonek, Wspomnienia o pociągu pancernym Smok: wojna polsko-ukraińska 1919, wydali Krystyna Jelonek-Litewka i Aleksander Litewka przy współpracy Tomasza Wrońskiego, ss. 127+ fot., Kraków 2021, Archiwum Narodowe w Krakowie (Tomasz Dudek), DOI 10.4467/12332135KRA.22.014.16854
 15. Popularyzacja Archiwum Narodowego w Krakowie w IV kwartale 2021 r. i pierwszym półroczu 2022 r. (Lilianna Pochwalska), DOI 10.4467/12332135KRA.22.015.16855
 16. Działalność popularyzacyjna w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Bochni w 2022 r. (Agnieszka Gicala), DOI 10.4467/12332135KRA.22.016.16856
 17. Działalność edukacyjno-popularyzacyjna nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Sprawozdanie za 2021 i trzy kwartały 2022 r. (Agnieszka Filipek), DOI 10.4467/12332135KRA.22.017.16857
 18. Seminarium „Święta Łucja rozprasza mroki. 40. rocznica stanu wojennego” (Iwona Fischer), DOI 10.4467/12332135KRA.22.018.16858
 19. Udział Archiwum Narodowego w Krakowie w konkursie programistycznym Coding da Vinci Ost3 2022 (Anna Sokół, Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.22.019.16859

Jubileusz 90 lat życia dr Janiny Stoksik

Krystyna Jelonek-Litewka

Wykaz zespołów archiwalnych (i części zespołów) porządkowanych i opracowanych przez dr Janinę Stoksik

Krystyna Jelonek-Litewka

Wykaz publikacji dr Janiny Stoksik

Krystyna Jelonek-Litewka
Artykuły

Księstwo siewierskie za rządów księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego w latach 1359–1368

Marcin A. Klemenski
Artykuły

Czas powstania rękopisu Liber beneficiorum Jana Długosza na podstawie znaków wodnych

Krystyna Jelonek-Litewka
Artykuły

Johann Baptista Homann – kartograf zapomniany

Radosław Skrycki
Artykuły

Kartograficzne zainteresowania Tadeusza Czackiego

Ewa Danowska
Artykuły

Jan Drachny, „artysta sztuki budowniczej”, Inspektor Budownictwa (1802–1816) i Budowniczy Miejski Wolnego Miasta Krakowa (1816–1822)

Kamila Follprecht
Artykuły

Mapy spoza schematu myślenia społecznego. Kilka refleksji po kwerendzie w zbiorach kartograficznych Archiwum Narodowego w Krakowie

Beata Konopska
Materiały źródłowe

Adam Kamiński o brachygrafii najstarszej księgi ziemskiej krakowskiej (1374–1385)

Wiesław Filipczyk
Z zagadnień archiwistyki

Mapy kordonu sanitarnego w obwodzie żółkiewskim (1801) i obwodzie przemyskim (1831) w związku z zarazą i epidemią cholery z zespołu Teki Antoniego Schneidra

Zbigniew Dyrdoń
Miscellanea

Militarne wątki w dziejach folwarku Turzonowskiego nad Prądnikiem w epoce nowożytnej

Wojciech Krawczuk
Recenzje i omówienia

Dwie edycje „Dziennika” Bronisława Piłsudskiego: Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1885, opracowanie Jolanta Żyndul, ss. 588, Warszawa 2021, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA oraz Bronisław Piłsudski, Dziennik 1882–1886, wprowadzenie i posłowie Witold Kowalski, ss. 841, Kraków 2021, Wydawnictwo ARCANA

Karolina Zięba
Recenzje i omówienia

Eugeniusz Jelonek, Wspomnienia o pociągu pancernym Smok: wojna polsko-ukraińska 1919, wydali Krystyna Jelonek-Litewka i Aleksander Litewka przy współpracy Tomasza Wrońskiego, ss. 127+ fot., Kraków 2021, Archiwum Narodowe w Krakowie

Tomasz Dudek
Kronika

Popularyzacja Archiwum Narodowego w Krakowie w IV kwartale 2021 r. i pierwszym półroczu 2022 r.

Lilianna Pochwalska
Kronika

Działalność popularyzacyjna w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Bochni w 2022 r.

Agnieszka Gicala
Kronika

Działalność edukacyjno-popularyzacyjna nowosądeckiego Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie. Sprawozdanie za 2021 i trzy kwartały 2022 r.

Agnieszka Filipek
Kronika

Seminarium „Święta Łucja rozprasza mroki. 40. rocznica stanu wojennego”

Iwona Fischer
Kronika

Udział Archiwum Narodowego w Krakowie w konkursie programistycznym Coding da Vinci Ost3 2022

Anna Sokół, Aldona Warzecha