Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

„Krakowski Rocznik Archiwalny” z 20 punktami w wykazie czasopism naukowych

Z radością przekazujemy, że Rocznik powrócił na listę czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W wykazie opublikowanym 1 grudnia 2021 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Krakowski Rocznik Archiwalny” figuruje na poz. 32651, z liczbą 20 punktów.

2021-12-02