Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Adres Redakcji „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”

Archiwum Narodowe w Krakowie
31-510 Kraków, ul. Rakowicka 22E
tel. +48 12 370 56 22
e-mail: redakcja@ank.gov.pl