Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Redakcja czasopisma „Krakowski Rocznik Archiwalny”

Skład Komitetu Redakcyjnego „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”:

dr Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie) – redaktor naczelny

Dr Kamila Follprecht (ORCID: 0000-0002-0776-7576) – w 1992 r. ukończyła studia historyczne ze specjalizacją archiwistyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim. Następnie, w 2004 r. uzyskała na tej uczelni stopień doktora. Zastępca Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie (od 2015 r.; w Archiwum pracuje od 1993 r.). Ponadto członek zespołów naukowych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz sekretarz Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (od 2009 r.) i członek Wydziału Towarzystwa (od 2005 r.).
Od 2012 r. redaktor naczelny „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” (w latach 2006-2012 sekretarz naukowy).
Zainteresowania naukowe koncentruje na własności i mieszkańcach krakowskich nieruchomości od XVI do XX w., a także na edytorstwie źródeł historycznych wykorzystywanych w badaniach nad tą problematyką.

Aldona Warzecha (Archiwum Narodowe w Krakowie) – sekretarz naukowy

Mgr Aldona Warzecha (ORCID: 0000-0001-8825-9532) – w 2002 r. ukończyła studia historyczne ze specjalizacjami: archiwistyczną, nauczycielską, edytorstwo naukowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku administracja publiczna, jak również: technologie elektronicznego przetwarzania informacji. Główny specjalista ds. organizacyjnych Archiwum Narodowego w Krakowie (od 2013 r.; w Archiwum pracuje od 2003 r.), także współautorka strony internetowej Dawne pismo.
Od 2015 r. sekretarz naukowy „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”.
Interesuje się zagadnieniami edukacji historyczno-archiwalnej (ze szczególnym uwzględnieniem nauk pomocniczych historii), a także wykorzystaniem innowacyjnych form i technologii dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego.

Adres Redakcji znajduje się w zakładce Kontakt.

Historyczny skład Redakcji „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”: