Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Ukazał się tom 29 Rocznika

Wydaliśmy 29 tom „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”. Tom zawiera teksty o różnorodnej tematyce. Wersja elektroniczna tomu dostępna jest w zakładce Tomy online.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.