Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Polityka otwartego dostępu

„Krakowski Rocznik Archiwalny” jest wydawany w modelu otwartym. Tym samym wpisuje się w politykę bezpłatnego upowszechniania wyników badań naukowych i otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access). Otwarty dostęp przyczynia się m.in. do rozwoju nauki. Ponadto generuje i przyspiesza proces tworzenia innowacji w społeczeństwie i gospodarce, pozwala obywatelom bezproblemowo dotrzeć do najnowszej wiedzy.

Koncepcja otwartej nauki i otwartego dostępu została szerzej opisana na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nasze czasopismo jest dostępne bezpłatnie w postaci cyfrowej w Internecie, bez żadnych ograniczeń. Rocznik jest wydawany na wolnej licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY). Logotyp licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa (CC-BY)

Taki model licencjonowania umożliwia zapewnienie wolnego i otwartego dostępu do tekstów publikowanych na łamach naszego czasopisma, przy jednoczesnym poszanowaniu praw autorskich.

Przesłanie nam tekstu do publikacji oznacza zgodę na jego udostępnienie na ww. licencji.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zakresu ochrony prawno-autorskiej przysługującej autorom tekstów opublikowanych na łamach naszego czasopisma, prosimy o kontakt z Redakcją. Wyrażamy gotowość podjęcia wszelkich kroków w celu wyjaśnienia i uregulowania ewentualnych formalności.