Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Rada Naukowa „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego”

 Wykaz członków Rady Naukowej:

 Historyczny skład Rady Naukowej

(w latach 1995-2014 działającej jako Komitet Redakcyjny):