Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Zaproszenie do współpracy dla recenzentów

Zapraszamy do współpracy w zakresie recenzji tekstów publikowanych w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym” wszystkich specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych i dyscyplin naukowych odpowiadających profilowi naszego czasopisma.

Recenzentów zainteresowanych nawiązaniem współpracy zachęcamy do zapoznania się z zasadami recenzowania opisanymi w zakładce Procedura recenzowania oraz zasadami etycznymi obowiązującymi recenzenta dostępnymi w zakładce Zasady etyki publikacji, rozdział Zasady etyki dla recenzentów.

Lista recenzentów zewnętrznych współpracujących z „Krakowskim Rocznikiem Archiwalnym”:

2023 (tom 29)

2022 (tom 28)

2021 (tom 27)

2020 (tom 26)

2019 (tom 25)

2018 (tom 24)

2017 (tom 23)

2016 (tom 22)