Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 12

Redaktor naczelny: Sławomir Radoń
Sekretarz naukowy: Kamila Follprecht
Rok wydania: 2006