Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 5

Redaktor naczelny: Sławomir Radoń
Sekretarz naukowy: Krystyna Jelonek-Litewka, Bożena Lesiak-Przybył
Rok wydania: 1999