Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 17

Redaktor naczelny: Magdalena Marosz
Sekretarz naukowy: Kamila Follprecht
Rok wydania: 2011