Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 18

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Bożena Lesiak-Przybył
Rok wydania: 2012