Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 19

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Bożena Lesiak-Przybył
Rok wydania: 2013