Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 22

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Aldona Warzecha
Rok wydania: 2016

Spis treści:

 1. Stanisława Mika (1931-2014). Wspomnienie (Janina Stoksik), DOI 10.4467/12332135KRA.16.001.15047
 2. Aleksander Stankiewicz, Triumphus meritorum gentilitio. Kreacja zasług i pochodzenia Franciszka Wielopolskiego (1670-1732), DOI 10.4467/12332135KRA.16.002.15048
 3. Tomasz Dudek, I Brygada Legionów Polskich w bitwie pod Kostiuchnówką w lipcu 1916 r., DOI 10.4467/12332135KRA.16.003.15049
 4. Marcin Sanak, Pamięć zdeponowana. Dyplom memoratywny z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów w Krakowie z 1863 r., DOI 10.4467/12332135KRA.16.004.15050
 5. Bożena Lesiak-Przybył, Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część III: 2 stycznia – 27 grudnia 1916 r.), DOI 10.4467/12332135KRA.16.005.15051
 6. Rita Majkowska, Z archiwum rodzinnego polonistki profesor Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej – archiwalia brata, legionisty Stanisława Mitery, DOI 10.4467/12332135KRA.16.006.15052
 7. Jak napisać historię miasta? Eduard Mühle, Historia Wrocławia. Przełożyła Joanna Janicka, ss. 352, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. (Grażyna Lichończak-Nurek), DOI 10.4467/12332135KRA.16.007.15053
 8. Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie (Paweł Ząbczyński), DOI 10.4467/12332135KRA.16.008.15054
 9. Dwie edycje Gry sądeckiej. Projekt edukacyjny realizowany przez nowosądecki Oddział Archiwum Narodowego w Krakowie. Podsumowanie – próba porównania (Agnieszka Filipek, Anna Żalińska), DOI 10.4467/12332135KRA.16.009.15055
 10. „Krakowski kolaż. 60. rocznica powstania Kabaretu Piwnica pod Baranami 1956-2016” – wystawa zorganizowana przez Archiwum Narodowe w Krakowie (Lilianna Pochwalska), DOI 10.4467/12332135KRA.16.010.15056
 11. „Dawne pismo” 2016 – nowa odsłona portalu (Anna Sokół, Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.16.011.15057
 12. Sprawozdanie z wyjazdów do Biblioteki Polskiej w Paryżu (17-21 maja 2016 r. i 5 września – 28 października 2016 r.) (Zbigniew Dyrdoń), DOI 10.4467/12332135KRA.16.012.15058
 13. Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2016 r. (Wiesław Filipczyk), DOI 10.4467/12332135KRA.16.013.15059
 14. Sprawozdanie z seminarium European holocaust Research Infrastructure „Nowoczesna dyplomatyka akt dotyczących holokaustu” w Bundesarchiv w Berlinie (Agnieszka Filipek), DOI 10.4467/12332135KRA.16.014.15060
 15. Sprawozdanie z wyjazdu do Archiwum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie w 2016 r. (Mariusz Kluczewski), DOI 10.4467/12332135KRA.16.015.15061
 16. Sprawozdanie z pobytu w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie w 2016 r. (Sylwester Rękas), DOI 10.4467/12332135KRA.16.016.15062
 17. Sprawozdanie z prac w Studium Polski Podziemnej w Londynie w 2016 r. (Anna Sokół), DOI 10.4467/12332135KRA.16.017.15063
 18. Sprawozdanie z prac w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych (2016) (Mariola Szaleniec), DOI 10.4467/12332135KRA.16.018.15064
 19. Wokół 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872) (Marcin Maciuk, Małgorzata Mrówka), DOI 10.4467/12332135KRA.16.019.15065
 20. Spotkania archiwistów zakładowych krakowskich instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie (Rita Majkowska, Beata Babicz, Daniel Kubisz, Piotr Wojtal), DOI 10.4467/12332135KRA.16.020.15066

Stanisława Mika (1931–2014). Wspomnienie

Janina Stoksik
Artykuły

Triumphus meritorum gentilitio. Kreacja zasług i pochodzenia Franciszka Wielopolskiego (1670-1732)

Aleksander Stankiewicz
Artykuły

I Brygada Legionów Polskich w bitwie pod Kostiuchnówką w lipcu 1916 r.

Tomasz Dudek
Materiały źródłowe

Pamięć zdeponowana. Dyplom memoratywny z gałki sygnaturki kościoła Dominikanów w Krakowie z 1863 r.

Marcin Sanak
Materiały źródłowe

Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część III: 2 stycznia - 27 grudnia 1916 r.)

Bożena Lesiak-Przybył
Z zagadnień archiwistyki

Z archiwum rodzinnego polonistki profesor Mieczysławy Mitery-Dobrowolskiej - archiwalia brata, legionisty Stanisława Mitery

Rita Majkowska
Recenzje i omówienia

Jak napisać historię miasta? Eduard Mühle, Historia Wrocławia. Przełożyła Joanna Janicka, ss. 352, Warszawa 2016, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.

Grażyna Lichończak-Nurek
Kronika

Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie

Paweł Ząbczyński
Kronika

Dwie edycje Gry Sądeckiej. Projekt edukacyjny realizowany przez nowosądecki Oddział Archiwum Narodowego w Krakowie. Podsumowanie - próba porównania

Agnieszka Filipek, Anna Żalińska
Kronika

„Krakowski kolaż. 60. rocznica powstania Kabaretu Piwnica pod Baranami 1956-2016” - wystawa zorganizowana przez Archiwum Narodowe w Krakowie

Lilianna Pochwalska
Kronika

„Dawne pismo” 2016 - nowa odsłona portalu

Anna Sokół, Aldona Warzecha
Kronika

Sprawozdanie z wyjazdów do Biblioteki Polskiej w Paryżu 17-21 maja 2016 r. i 5 września - 28 października 2016 r.

Zbigniew Dyrdoń
Kronika

Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2016 r.

Wiesław Filipczyk
Kronika

Sprawozdanie z seminarium European Holocaust Research Infrastructure „Nowoczesna dyplomatyka akt dotyczących Holokaustu” w Bundesarchiv w Berlinie

Agnieszka Filipek
Kronika

Sprawozdanie z wyjazdu do Archiwum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie w 2016 r.

Mariusz Kluczewski
Kronika

Sprawozdanie z pobytu w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie w 2016 r.

Sylwester Rękas
Kronika

Sprawozdanie z prac w Studium Polski Podziemnej w Londynie w 2016 r.

Anna Sokół
Kronika

Sprawozdanie z prac w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych (2016)

Mariola Szaleniec
Kronika

Wokół 200. rocznicy powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815-1872)

Marcin Maciuk, Małgorzata Mrówka