Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 23

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Aldona Warzecha
Rok wydania: 2017

Spis treści:

 1. Maciej Ziemierski, Losy Adama Toryaniego (po 6 marca 1701–1756/57), syna rajcy krakowskiego Franciszka Toryaniego, w świetle jego testamentu i pośmiertnego inwentarza, DOI 10.4467/12332135KRA.17.001.14655
 2. Ewa Danowska, Jak powstawał Kopiec Kościuszki w Krakowie – jego dzieje w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej, DOI 10.4467/12332135KRA.17.002.14656
 3. Mateusz Mataniak, Monopol solny w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846). Organizacja i zakres kompetencji Straży Solnej Wolnego Miasta Krakowa, DOI 10.4467/12332135KRA.17.003.14657
 4. Marcin Starzyński, Malarz życia miejskiego – Jan Ptaśnik (1876–1930). U genezy studiów nad patrycjatem krakowskim, DOI 10.4467/12332135KRA.17.004.14658
 5. Wojciech Jaworski, Centrale syjonistyczne w Krakowie (1919–1939), DOI 10.4467/12332135KRA.17.005.14659
 6. Stanisław Ludwik Krowicki, Rzekomy list księcia biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Sołtyka „z niewoli moskiewskiej” do Senatu i polskiego rządu, DOI 10.4467/12332135KRA.17.006.14660
 7. Bożena Lesiak-Przybył, Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część IV: 1 stycznia – 29 grudnia 1917 r.), DOI 10.4467/12332135KRA.17.007.14661
 8. Grażyna Spyrka, Organizacja przejmowania materiałów archiwalnych w Centrali Archiwum Narodowego w Krakowie w okresie od 2012 do czerwca 2016 r., DOI 10.4467/12332135KRA.17.008.14662
 9. Karolina Zięba, Dokumentacja osobowo-płacowa do celów emerytalnych. Wskazówki dotyczące poszukiwań, DOI 10.4467/12332135KRA.17.009.14663
 10. Plechów. Historia majątku ziemskiego, pod red. Waldemara Bukowskiego, ss. 464, Kraków 2016, wyd. Wydawnictwo Societas Vistulana (Sebastian Stańczyk), DOI 10.4467/12332135KRA.17.010.14664
 11. Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2017 r. (Paweł Ząbczyński), DOI 10.4467/12332135KRA.17.011.14665
 12. „…Z pożółkłych tomów archiwalnych… wyczarować przeszłość królewskiego miasta…”. Obchody jubileuszu 130. rocznicy powstania Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa (1887–1952). Sprawozdanie z realizacji projektu popularyzatorskiego (Lilianna Pochwalska), DOI 10.4467/12332135KRA.17.012.14666
 13. „Kraków z widokiem na Wisłę” – wystawa plenerowa na krakowskich Plantach (Karolina Gołąb-Malowicka, Małgorzata Klimas, Lidia Kowarsch), DOI 10.4467/12332135KRA.17.013.14667
 14. „Krakowskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego. 150 rocznica urodzin” – wystawa w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, współorganizowana przez Archiwum Narodowe w Krakowie (Lilianna Pochwalska, Hieronim Sieński), DOI 10.4467/12332135KRA.17.014.14668
 15. Sprawozdanie z Forum Dialogu Publicznego w Nowym Sączu, odbywającego się w 2017 r. pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm” (Arkadiusz Herzberg), DOI 10.4467/12332135KRA.17.015.14669
 16. Sprawozdanie z wyjazdu do Biblioteki Polskiej w Paryżu 3 października – 1 grudnia 2017 r. (Zbigniew Dyrdoń), DOI 10.4467/12332135KRA.17.016.14670
 17. Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2017 r. (Wiesław Filipczyk), DOI 10.4467/12332135KRA.17.017.14671
 18. Sprawozdanie z wyjazdu do Archiwum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie w 2017 r. (Mariusz Kluczewski), DOI 10.4467/12332135KRA.17.018.14672
 19. Sprawozdanie z prac w Studium Polski Podziemnej w Londynie w 2017 r. (Anna Sokół, Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.17.019.14673
 20. Sprawozdanie z prac w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w 2017 r. (Mariola Szaleniec), DOI 10.4467/12332135KRA.17.020.14674
 21. 25 lat działalności Odrodzonego Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie (Jerzy Duda), DOI 10.4467/12332135KRA.17.021.14675
 22. Spotkania archiwistów zakładowych krakowskich instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie (Rita Majkowska, Szymon Seweryn, Donata Wurst), DOI 10.4467/12332135KRA.17.022.14676
Artykuły

Losy Adama Toryaniego (po 6 marca 1701–1756/57), syna rajcy krakowskiego Franciszka Toryaniego, w świetle jego testamentu i pośmiertnego inwentarza

Maciej Ziemierski
Artykuły

Jak powstawał Kopiec Kościuszki w Krakowie – jego dzieje w czasach Rzeczypospolitej Krakowskiej

Ewa Danowska
Artykuły

Monopol solny w Wolnym Mieście Krakowie (1815–1846). Organizacja i zakres kompetencji Straży Solnej Wolnego Miasta Krakowa

Mateusz Mataniak
Artykuły

Malarz życia miejskiego – Jan Ptaśnik (1876–1930). U genezy studiów nad patrycjatem krakowskim

Marcin Starzyński
Artykuły

Centrale syjonistyczne w Krakowie (1919–1939)

Wojciech Jaworski
Materiały źródłowe

Rzekomy list księcia biskupa krakowskiego Kajetana Ignacego Sołtyka „z niewoli moskiewskiej” do Senatu i polskiego rządu

Stanisław Ludwik Krowicki
Materiały źródłowe

Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część IV: 1 stycznia – 29 grudnia 1917 r.)

Bożena Lesiak-Przybył
Z zagadnień archiwistyki

Organizacja przejmowania materiałów archiwalnych w Centrali Archiwum Narodowego w Krakowie w okresie od 2012 do czerwca 2016 r.

Grażyna Spyrka
Z zagadnień archiwistyki

Dokumentacja osobowo-płacowa do celów emerytalnych. Wskazówki dotyczące poszukiwań

Karolina Zięba
Recenzje i omówienia

Plechów. Historia majątku ziemskiego, pod red. Waldemara Bukowskiego, ss. 464, Kraków 2016, Wydawnictwo Societas Vistulana

Sebastian Stańczyk
Kronika

Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2017 r.

Paweł Ząbczyński
Kronika

„...Z pożółkłych tomów archiwalnych... wyczarować przeszłość królewskiego miasta...”. Obchody jubileuszu 130. rocznicy powstania Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa (1887–1952). Sprawozdanie z realizacji projektu popularyzatorskiego

Lilianna Pochwalska
Kronika

„Kraków z widokiem na Wisłę” – wystawa plenerowa na krakowskich Plantach

Karolina Gołąb-Malowicka, Małgorzata Klimas, Lidia Kowarsch
Kronika

„Krakowskie ślady Marszałka Józefa Piłsudskiego. 150. rocznica urodzin” – wystawa w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, współorganizowana przez Archiwum Narodowe w Krakowie

Lilianna Pochwalska, Hieronim Sieński
Kronika

Sprawozdanie z Forum Dialogu Publicznego w Nowym Sączu, odbywającego się w 2017 r. pod hasłem „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm”

Arkadiusz Herzberg
Kronika

Sprawozdanie z wyjazdu do Biblioteki Polskiej w Paryżu 3 października – 1 grudnia 2017 r.

Zbigniew Dyrdoń
Kronika

Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2017 r.

Wiesław Filipczyk
Kronika

Sprawozdanie z wyjazdu do Archiwum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie w 2017 r.

Mariusz Kluczewski
Kronika

Sprawozdanie z prac w Studium Polski Podziemnej w Londynie w 2017 r.

Anna Sokół, Aldona Warzecha
Kronika

Sprawozdanie z prac w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w 2017 r.

Mariola Szaleniec
Kronika

25 lat działalności Odrodzonego Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie

Jerzy Duda
Kronika

Spotkania archiwistów zakładowych krakowskich instytutów Polskiej Akademii Nauk – Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie

Rita Majkowska, Szymon Seweryn, Donata Wurst