Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 29

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Anna Sokół, Aldona Warzecha
Rok wydania: 2023

Spis treści:

 1. Jakub Bodaszewski, Opis granic wsi Czeluśnica, Gąsówka i Umieszcz pod koniec XVIII w. w świetle pierwszego austriackiego katastru nieruchomości, DOI 10.4467/12332135KRA.23.001.18609
 2. Kamila Follprecht, Krakowskie winiety papierów firmowych jako źródło historyczne (połowa XIX – początek XX w.). Zarys problematyki, DOI 10.4467/12332135KRA.23.002.18610
 3. Bernadeta Wilk, Stypendysta Akademii. Związki Tadeusza Smoleńskiego (1884–1909) z Akademią Umiejętności, DOI 10.4467/12332135KRA.23.003.18611
 4. Wiktor Szymborski, Działalność dydaktyczna Mariana Friedberga, DOI 10.4467/12332135KRA.23.004.18612
 5. Maciej Łyszczarz, 22. Pułk Ułanów Podkarpackich oczami ułana Józefa Puchały w latach 1924-1925, DOI 10.4467/12332135KRA.23.005.18613
 6. Grażyna Spyrka, Przejmowanie w latach 2021–2022 na stan zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie materiałów archiwalnych pozostających w użyczeniu i używaniu na podstawie umów użyczenia oraz porozumienia, DOI 10.4467/12332135KRA.23.006.18614
 7. Waldemar Chorążyczewski, Halina Dudała, Wprowadzenie do Zaduszek Archiwalnych, DOI 10.4467/12332135KRA.23.007.18615
 8. Wojciech Krawczuk, Inne drogi w archiwum, DOI 10.4467/12332135KRA.23.008.18616
 9. Waldemar Chorążyczewski, Halina Dudała, Archiwista w poszukiwaniu głębi, czyli rozmowa o teologii archiwum, DOI 10.4467/12332135KRA.23.009.18617
 10. Tomasz Gałuszka OP, Teologia pamięci według św. Tomasza z Akwinu. Głos w dyskusji, DOI 10.4467/12332135KRA.23.010.18618
 11. Dariusz Magier, Transcendencja archiwalnego uniwersum. Pytania o metafizykę w archiwistyce, DOI 10.4467/12332135KRA.23.011.18619
 12. Magdalena Wiśniewska-Drewniak, Archiwa – oddziaływania i wartości, DOI 10.4467/12332135KRA.23.012.18620
 13. Kamila Follprecht, Między miastem a cmentarzem, DOI 10.4467/12332135KRA.23.013.18621
 14. Wiesław Filipczyk, Testamenty i układy majątkowe książąt Lubartowiczów-Sanguszków. Wybór tekstów źródłowych z lat 1750–1901. Editio nova, wstęp i opracowanie Jolanta M. Marszalska, Waldemar Graczyk, ss. 231, Wrocław 2022, Wydawnictwo Chronicon, DOI 10.4467/12332135KRA.23.014.18622
 15. Działalność popularyzatorska Archiwum Narodowego w Krakowie w drugim półroczu 2022 r. oraz w trzech kwartałach 2023 r. (Lilianna Pochwalska), DOI 10.4467/12332135KRA.23.015.18623
 16. „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna” (Barbara Berska), DOI 10.4467/12332135KRA.23.016.18624
 17. Międzynarodowy Dzień Archiwów i promocja książki Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1917–1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie (Iwona Fischer), DOI 10.4467/12332135KRA.23.017.18625
 18. „Krakowski Rocznik Archiwalny” w 2023 r. – przegląd najważniejszych wydarzeń (Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.23.018.18626
 19. Działalność popularyzatorska Archiwum Nauki PAN i PAU w latach 2020–2022 (Paulina Krzywda), DOI 10.4467/12332135KRA.23.019.18627