Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 25

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Aldona Warzecha
Rok wydania: 2019

Spis treści:

 1. Artur Wójcik, Ze studiów nad oficyną Jakuba Siebeneichera, DOI 10.4467/12332135KRA.19.001.13817
 2. Iwona Kawalla-Lulewicz, Wokół placu Szczepańskiego – przedsiębiorstwa handlowe na przełomie XIX i XX w., DOI 10.4467/12332135KRA.19.002.13818
 3. Szymon Bauman, Krakowscy wytwórcy i sprzedawcy pieczęci w pierwszej połowie XX w. Wprowadzenie do zagadnienia, DOI 10.4467/12332135KRA.19.003.13819
 4. Ewa Danowska, Jana Miłoszewskiego dobytek doczesny. Inwentarz pośmiertny małopolskiego szlachcica z 1725 r., DOI 10.4467/12332135KRA.19.004.13820
 5. Krystyna Jelonek-Litewka, Marian Friedberg (1902–1969). Życie i spuścizna, DOI 10.4467/12332135KRA.19.005.13821
 6. Zbigniew Pasierbek, Referat Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Dzieje, organizacja i zasób archiwalny, DOI 10.4467/12332135KRA.19.006.13822
 7. Paweł Ząbczyński, Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2019 r., DOI 10.4467/12332135KRA.19.007.13823
 8. Lilianna Pochwalska, Popularyzacja zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie w roku jubileuszowym stulecia Archiwów Państwowych – podsumowanie, DOI 10.4467/12332135KRA.19.008.13824
 9. Anna Sokół, Aldona Warzecha, „Poczuj historię. Plenerowe Laboratorium Archiwalne” jako przykład tematycznej imprezy na wolnym powietrzu Archiwum Narodowego w Krakowie, DOI 10.4467/12332135KRA.19.009.13825
 10. Tomasz Wroński, Sprawozdanie z realizacji projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” w Archiwum Narodowym w Krakowie, DOI 10.4467/12332135KRA.19.010.13826
 11. Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha, Wystawa plenerowa „650 lat herbu miasta Krakowa” dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w 50. rocznicę śmierci, DOI 10.4467/12332135KRA.19.011.13827
 12. Anna Sokół, Aldona Warzecha, „Halo, tu Archiwum!” 2019 – druga edycja wydarzenia edukacyjnego Archiwum Narodowego w Krakowie, DOI 10.4467/12332135KRA.19.012.13828
 13. Paulina Krzywda, Tworząc skrawek historii… Wybrane inicjatywy z zakresu popularyzacji zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU w 2019 r., DOI 10.4467/12332135KRA.19.013.13829
Artykuły

Ze studiów nad oficyną Jakuba Siebeneichera

Artur Wójcik
Artykuły

Wokół placu Szczepańskiego – przedsiębiorstwa handlowe na przełomie XIX i XX w.

Iwona Kawalla-Lulewicz
Artykuły

Krakowscy wytwórcy i sprzedawcy pieczęci w pierwszej połowie XX w. Wprowadzenie do zagadnienia

Szymon Bauman
Materiały źródłowe

Jana Miłoszewskiego dobytek doczesny. Inwentarz pośmiertny małopolskiego szlachcica z 1725 r.

Ewa Danowska
Z zagadnień archiwistyki

Marian Friedberg (1902–1969). Życie i spuścizna

Krystyna Jelonek-Litewka
Z zagadnień archiwistyki

Referat Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Dzieje, organizacja i zasób archiwalny

Zbigniew Pasierbek
Kronika

Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2019 r.

Paweł Ząbczyński
Kronika

Popularyzacja zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie w roku jubileuszowym stulecia Archiwów Państwowych – podsumowanie

Lilianna Pochwalska
Kronika

„Poczuj historię. Plenerowe Laboratorium Archiwalne” jako przykład tematycznej imprezy na wolnym powietrzu Archiwum Narodowego w Krakowie

Anna Sokół, Aldona Warzecha
Kronika

Sprawozdanie z realizacji projektu „Archiwa Rodzinne Niepodległej” w Archiwum Narodowym w Krakowie

Tomasz Wroński
Kronika

Wystawa plenerowa „650 lat herbu miasta Krakowa” dedykowana Profesorowi Marianowi Friedbergowi w 50. rocznicę śmierci

Bożena Lesiak-Przybył, Aldona Warzecha
Kronika

„Halo, tu Archiwum!” 2019 – druga edycja wydarzenia edukacyjnego Archiwum Narodowego w Krakowie

Anna Sokół, Aldona Warzecha
Kronika

Tworząc skrawek historii... Wybrane inicjatywy z zakresu popularyzacji zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU w 2019 r.

Paulina Krzywda