Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 24

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Aldona Warzecha
Rok wydania: 2018

Spis treści:

 1. Krzysztof Frankowicz, Renesansowy księgozbiór krakowskiego lekarza Stanisława Różanki, DOI 10.4467/12332135KRA.18.001.14388
 2. Anna Lebet-Minakowska, Szymon Rabinowicz – odnaleziony, DOI 10.4467/12332135KRA.18.002.14389
 3. Jakub Bodaszewski, Działalność Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego w Krakowie i na terenie województwa krakowskiego w latach 1934–1939, DOI 10.4467/12332135KRA.18.003.14390
 4. Bożena Lesiak-Przybył, Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część V: 5 stycznia – 2 listopada 1918 r.), DOI 10.4467/12332135KRA.18.004.14391
 5. Konrad Myślik, Codzienność i niezwykłość Krakowa lat 1978–1983 w dziennikach Henryka Majcherka, DOI 10.4467/12332135KRA.18.005.14392
 6. Konrad Kołodziejczyk, Zasób archiwum oraz biblioteki parafii św. Katarzyny w Wolbromiu, DOI 10.4467/12332135KRA.18.006.14393
 7. Paweł Glugla, Archiwalia dekanatu baranowskiego diecezji sandomierskiej w zasobach Archiwum Diecezjalnego im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie, DOI 10.4467/12332135KRA.18.007.14394
 8. Barbara Zbroja, Projekt Józefa Czajkowskiego sali posiedzeń krakowskiego magistratu, DOI 10.4467/12332135KRA.18.008.14395
 9. Jerzy Dębski, Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940–1945. Słownik biograficzny, t. 1–6, t. 1: ss. 412, t. 2: ss. 340; t. 3: ss. 384; t. 4: ss. 319, t. 5: ss. 303; t. 6: ss. 326, Oświęcim 2016, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau (Liliana Kaczor), DOI 10.4467/12332135KRA.18.009.14396
 10. Bogdan Kasprzyk, Towarzystwo Urzędników Gminy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (1872–2017), ss. 456, Kraków 2017, Towarzystwo Urzędników Gminy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (Monika
  Andrasz-Mrożek), DOI 10.4467/12332135KRA.18.010.14397
 11. Przypomniane wspomnienia… Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity… Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, ss. 342, Kraków 2017, Polska Akademia Umiejętności Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie (Grażyna Lichończak-Nurek), DOI 10.4467/12332135KRA.18.011.14398
 12. Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2018 r. (Paweł Ząbczyński, Lilianna Pochwalska), DOI 10.4467/12332135KRA.18.012.14399
 13. Popularyzacja zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie w roku jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości (Lilianna Pochwalska, Tomasz Wroński), DOI 10.4467/12332135KRA.18.013.14400
 14. „Halo, tu Archiwum!” 2018 – wydarzenie edukacyjne Archiwum Narodowego w Krakowie (Anna Sokół, Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.18.014.14401
 15. Baza biblioteczna KOHA – krok ku usprawnieniu informacji naukowej w archiwach państwowych (Karolina Zięba), DOI 10.4467/12332135KRA.18.015.14402
 16. Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2018 r. (Zbigniew Dyrdoń), DOI 10.4467/12332135KRA.18.016.14403
 17. Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2018 r. (Wiesław Filipczyk), DOI 10.4467/12332135KRA.18.017.14404
 18. Sprawozdanie z pobytu w Oddziale Bundesarchiv w Ludwigsburgu, w ramach programu stypendialnego EHRI (Agnieszka Filipek), DOI 10.4467/12332135KRA.18.018.14405
 19. Sprawozdanie z prac w Fundacji Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu w Szwajcarii w 2018 r. (Agnieszka Filipek, Grażyna Spyrka), DOI 10.4467/12332135KRA.18.019.14406
 20. Sprawozdanie z prac w Archiwum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie w 2018 r. (Mariusz Kluczewski), DOI 10.4467/12332135KRA.18.020.14407
 21. Sprawozdanie z prac w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie w 2018 r. (Sylwester Rękas), DOI 10.4467/12332135KRA.18.021.14408
 22. Sprawozdanie z prac w Studium Polski Podziemnej w Londynie w 2018 r. (Anna Sokół, Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.18.022.14409
 23. Sprawozdanie z prac w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych oraz z wykonania ekspertyzy archiwalnej zespołu Archiwum Begey w Bibliotece Królewskiej w Turynie w 2018 r. (Mariola Szaleniec), DOI 10.4467/12332135KRA.18.023.14410
 24. W trosce o zachowanie pamięci… Działalność popularyzatorska Archiwum Nauki PAN i PAU w latach 2016–2018 (Paulina Krzywda), DOI 10.4467/12332135KRA.18.024.14411
Artykuły

Renesansowy księgozbiór krakowskiego lekarza Stanisława Różanki

Krzysztof Frankowicz
Artykuły

Szymon Rabinowicz – odnaleziony

Anna Lebet-Minakowska
Artykuły

Działalność Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego w Krakowie i na terenie województwa krakowskiego w latach 1934–1939

Jakub Bodaszewski
Materiały źródłowe

Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część V: 5 stycznia – 2 listopada 1918 r.)

Bożena Lesiak-Przybył
Materiały źródłowe

Codzienność i niezwykłość Krakowa lat 1978–1983 w dziennikach Henryka Majcherka

Konrad Myślik
Z zagadnień archiwistyki

Zasób archiwum oraz biblioteki parafii św. Katarzyny w Wolbromiu

Konrad Kołodziejczyk
Z zagadnień archiwistyki

Archiwalia dekanatu baranowskiego diecezji sandomierskiej w zasobach Archiwum Diecezjalnego im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie

Paweł Glugla
Miscellanea

Projekt Józefa Czajkowskiego sali posiedzeń krakowskiego magistratu

Barbara Zbroja
Recenzje i omówienia

Jerzy Dębski, Oficerowie Wojska Polskiego w obozie koncentracyjnym Auschwitz 1940–1945. Słownik biograficzny, t. 1–6, t. 1: ss. 412, t. 2: ss. 340; t. 3: ss. 384; t. 4: ss. 319, t. 5: ss. 303; t. 6: ss. 326, Oświęcim 2016, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Liliana Kaczor
Recenzje i omówienia

Bogdan Kasprzyk, Towarzystwo Urzędników Gminy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa (1872–2017), ss. 456, Kraków 2017, Towarzystwo Urzędników Gminy Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

Monika Andrasz-Mrożek
Recenzje i omówienia

Przypomniane wspomnienia... Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity... Wspomnienia, wstęp i opracowanie Karolina Grodziska, ss. 342, Kraków 2017, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Grażyna Lichończak-Nurek
Kronika

Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2018 r.

Paweł Ząbczyński, Lilianna Pochwalska
Kronika

Popularyzacja zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie w roku jubileuszowym 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Lilianna Pochwalska, Tomasz Wroński
Kronika

„Halo, tu Archiwum!” 2018 – wydarzenie edukacyjne Archiwum Narodowego w Krakowie

Anna Sokół, Aldona Warzecha
Kronika

Baza biblioteczna KOHA – krok ku usprawnieniu informacji naukowej w archiwach państwowych

Karolina Zięba
Kronika

Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2018 r.

Zbigniew Dyrdoń
Kronika

Sprawozdanie z prac w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 2018 r.

Wiesław Filipczyk
Kronika

Sprawozdanie z pobytu w Oddziale Bundesarchiv w Ludwigsburgu w ramach programu stypendialnego EHRI

Agnieszka Filipek
Kronika

Sprawozdanie z prac w Fundacji Archivum Helveto-Polonicum we Fryburgu w Szwajcarii w 2018 r.

Agnieszka Filipek, Grażyna Spyrka
Kronika

Sprawozdanie z prac w Archiwum Instytutu im. gen. Sikorskiego w Londynie w 2018 r.

Mariusz Kluczewski
Kronika

Sprawozdanie z prac w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Londynie w 2018 r.

Sylwester Rękas
Kronika

Sprawozdanie z prac w Studium Polski Podziemnej w Londynie w 2018 r.

Anna Sokół, Aldona Warzecha
Kronika

Sprawozdanie z prac w Papieskim Instytucie Studiów Kościelnych w 2017 r. oraz z wykonania ekspertyzy archiwalnej zespołu Archiwum Begey w Bibliotece Królewskiej w Turynie w 2018 r.

Mariola Szaleniec
Kronika

W trosce o zachowanie pamięci... Działalność popularyzatorska Archiwum Nauki PAN i PAU w latach 2016–2018

Paulina Krzywda