Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 26

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Aldona Warzecha
Rok wydania: 2020

Spis treści:

  1. Maciej Ziemierski, Testamenty krakowskiej rodziny Królików z XVII w., DOI 10.4467/12332135KRA.20.001.13549
  2. Bernadeta Wilk, Roman Nitsch (1873–1943), doktor medycyny, serolog i bakteriolog, DOI 10.4467/12332135KRA.20.002.13550
  3. Bożena Lesiak-Przybył, Starodruki pochodzące z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa w zasobie bibliotecznym Archiwum Narodowego w Krakowie. Wstępne rozpoznanie, analiza proweniencji, DOI 10.4467/12332135KRA.20.003.13551
  4. Kamila Follprecht, Andrzej Gaczoł, Tadeusz Bierczyński – Pamiętnik Legionisty 1914–1915, DOI 10.4467/12332135KRA.20.004.13552
  5. Dariusz Adamski, Anna Amrogowicz, Mieczysław Białobrzeski, Dawid Naprawca, Katarzyna Pliszczyńska, Archiwum zakładowe Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Organizacja i zasób archiwalny, DOI 10.4467/12332135KRA.20.005.13553
  6. Barbara Zbroja, Album fotograficzny rodziny Jagłów z Prokocimia ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, DOI 10.4467/12332135KRA.20.006.13554
  7. Paweł Ząbczyński, Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2020 r., DOI 10.4467/12332135KRA.20.007.13555
  8. Lilianna Pochwalska, Sprawozdanie z uroczystości otwarcia nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie. Dzień Archiwisty, DOI 10.4467/12332135KRA.20.008.13556
  9. Barbara Berska, Wystawa „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920–2005)”, DOI 10.4467/12332135KRA.20.009.13557
Artykuły

Testamenty krakowskiej rodziny Królików z XVII w.

Maciej Ziemierski
Artykuły

Roman Nitsch (1873–1943), doktor medycyny, serolog i bakteriolog

Bernadeta Wilk
Artykuły

Starodruki pochodzące z Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa w zasobie bibliotecznym Archiwum Narodowego w Krakowie. Wstępne rozpoznanie, analiza proweniencji

Bożena Lesiak-Przybył
Materiały źródłowe

Tadeusz Bierczyński – Pamiętnik Legionisty 1914–1915

Kamila Follprecht, Andrzej Gaczoł
Z zagadnień archiwistyki

Archiwum zakładowe Izby Administracji Skarbowej w Krakowie. Organizacja i zasób archiwalny

Dariusz Adamski, Anna Amrogowicz, Mieczysław Białobrzeski, Dawid Naprawca, Katarzyna Pliszczyńska
Miscellanea

Album fotograficzny rodziny Jagłów z Prokocimia ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie

Barbara Zbroja
Kronika

Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji budowy nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie za 2020 r.

Paweł Ząbczyński
Kronika

Sprawozdanie z uroczystości otwarcia nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie. Dzień Archiwisty

Lilianna Pochwalska
Kronika

Wystawa „W drodze. Karol Wojtyła/Jan Paweł II (1920–2005)"

Barbara Berska