Logo Krakowskiego Rocznika Archiwalnego Krakowski Rocznik Archiwalny

Krakowski Rocznik Archiwalny Tom 27

Redaktor naczelny: Kamila Follprecht
Sekretarz naukowy: Aldona Warzecha
Rok wydania: 2021

Spis treści:

 1. Mateusz Mataniak, Spory wśród mieszkańców Krakowa o służebności gruntowe miejskie (mur środkowy i prawo widoku). W świetle orzecznictwa sądów cywilnych Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846), DOI 10.4467/12332135KRA.21.001.14680
 2. Maria Czeppe, Jadwiga z Czarneckich Turkowska (1889-1982), DOI 10.4467/12332135KRA.21.002.14681
 3. Karolina Zięba, Działalność Bronisława Piłsudskiego na rzecz ludności Spisza i Orawy. Na marginesie listu do Bolesława Wysłoucha, DOI 10.4467/12332135KRA.21.003.14682
 4. Kamila Follprecht, Wzbogacanie zasobu archiwalnego poprzez dary. Przyczynek do dziejów Archiwum Narodowego w Krakowie i jego poprzedników w XIX-XXI w., DOI 10.4467/12332135KRA.21.004.14683
 5. Maria Kasperska-Szach (1944-2021) (Iwona Fischer), DOI 10.4467/12332135KRA.21.005.14684
 6. Szczepan Świątek (1946-2021) (Iwona Fischer), DOI 10.4467/12332135KRA.21.006.14685
 7. Wykaz artykułów naukowych i popularyzatorskich Szczepana Świątka – wybór (oprac. Iwona Fischer), DOI 10.4467/12332135KRA.21.007.14686
 8. Przeprowadzka zasobu krakowskich oddziałów i Ekspozytury w Spytkowicach Archiwum Narodowego w Krakowie w latach 2020-2021 do nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22E (Mariusz Kluczewski), DOI 10.4467/12332135KRA.21.008.14687
 9. Sprawozdanie ze stanu inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu (Paweł Ząbczyński), DOI 10.4467/12332135KRA.21.009.14688
 10. Popularyzacja zasobu i działalności Archiwum Narodowego w Krakowie w 2021 r. (Lilianna Pochwalska), DOI 10.4467/12332135KRA.21.010.14689
 11. Działalność popularyzacyjna w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Bochni w 2021 r. (Agnieszka Gicala), DOI 10.4467/12332135KRA.21.011.14690
 12. Wystawa „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie w latach 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie” (Iwona Fischer), DOI 10.4467/12332135KRA.21.012.14691
 13. Wystawa „Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku”, 30 września – 6 listopada 2021 r. (Barbara Zbroja), DOI 10.4467/12332135KRA.21.013.14692
 14. Nowa strona internetowa „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” i publikacja czasopisma na Portalu Czasopism Naukowych (Aldona Warzecha), DOI 10.4467/12332135KRA.21.014.14693
Artykuły

Spory wśród mieszkańców Krakowa o służebności gruntowe miejskie (mur środkowy i prawo widoku). W świetle orzecznictwa sądów cywilnych Wolnego Miasta Krakowa (1815-1846)

Mateusz Mataniak
Artykuły

Jadwiga z Czarneckich Turkowska (1889-1982)

Maria Czeppe
Artykuły

Działalność Bronisława Piłsudskiego na rzecz ludności Spisza i Orawy. Na marginesie listu do Bolesława Wysłoucha

Karolina Zięba
Z zagadnień archiwistyki

Wzbogacanie zasobu archiwalnego poprzez dary. Przyczynek do dziejów Archiwum Narodowego w Krakowie i jego poprzedników w XIX-XXI w.

Kamila Follprecht
In memoriam

Maria Kasperska-Szach (1944-2021)

Iwona Fischer
In memoriam

Szczepan Świątek (1946-2021)

Iwona Fischer
In memoriam

Wykaz artykułów naukowych i popularyzatorskich Szczepana Świątka - wybór

Iwona Fischer
Kronika

Przeprowadzka zasobu krakowskich oddziałów i Ekspozytury w Spytkowicach Archiwum Narodowego w Krakowie w latach 2020-2021 do nowej siedziby przy ul. Rakowickiej 22E

Mariusz Kluczewski
Kronika

Sprawozdanie ze stanu inwestycji budowy nowej siedziby dla Archiwum Narodowego w Krakowie Oddział w Nowym Sączu

Paweł Ząbczyński
Kronika

Popularyzacja zasobu i działalności Archiwum Narodowego w Krakowie w 2021 r.

Lilianna Pochwalska
Kronika

Działalność popularyzacyjna w Archiwum Narodowym w Krakowie Oddział w Bochni w 2021 r.

Agnieszka Gicala
Kronika

Wystawa „Rząd na emigracji, kancelaria poza krajem. Materiały związane z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie w latach 1917-1922 ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie”

Iwona Fischer
Kronika

Wystawa „Za obiektywem. Krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku”, 30 września - 6 listopada 2021 r.

Barbara Zbroja
Kronika

Nowa strona internetowa „Krakowskiego Rocznika Archiwalnego” i publikacja czasopisma na Portalu Czasopism Naukowych

Aldona Warzecha